Trang chủ - Mảnh đất con người Đông Hà

Đông Hà khai mạc cuộc thi sáng tác tranh mỹ thuật thiếu nhi cấp thành phố năm 2019

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 47 năm giải phóng Đông Hà, Quảng Trị và kỷ niệm 44 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố và 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị. Ngày 20...

HOA LỬA THÁNG TƯ

Nhà thơ: Đỗ Việt Dũng Chiến sĩ đại đội 18-E48 F48-Quân đoàn 3 Kính tặng Thành uỷ-HĐND-UBND thành phố Đông Hà, Quảng Trị

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 8
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 5