Tin tức hoạt động - Mảnh đất con người Đông Hà

Thành phố Đông Hà Khai mạc Trại sáng tác Văn học và Âm nhạc chủ đề về Đông Hà

14:37, Thứ Hai, 5-9-2022

Thực hiện Thông báo số 131-TB/TU ngày 06/7/2016 của Thành ủy Đông Hà về tổ chức Trại sáng tác Văn học và Âm nhạc về chủ đề Đông Hà, UBND thành phố Đông Hà phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức trại sáng tác Văn học và Âm nhạc về chủ đề Đông Hà.

Thực hiện Thông báo số 131-TB/TU ngày 06/7/2016 của Thành ủy Đông Hà về tổ chức Trại sáng tác Văn học và Âm nhạc về chủ đề Đông Hà, UBND thành phố Đông Hà phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức trại sáng tác Văn học và Âm nhạc về chủ đề Đông Hà.

Ngày 15 tháng 9 năm 2016, Ban tổ chức Trại sáng tác tổ chức khai mạc trại Văn học và Âm nhạc về chủ đề Đông Hà. Về dự lễ khai mạc có các đồng chí  lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh, Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo UBND – UBMTTQVN, các Ban Đảng thành ủy, các cơ quan đơn vị liên quan, thành viên Ban tổ chức trại sáng tác, Hội viên  Phân hội văn học và âm nhạc, đại diện các Câu lạc bộ thơ trên địa  bàn thành phố về dự.

Việc tổ chức trại sáng tác Văn học và Âm nhạc về chủ đề Đông Hà là giải pháp nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” của thành phố Đông Hà.

Thông qua Trại sáng tác nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Đông Hà giàu truyền thống cách mạng, giàu tiềm năng và cơ hội phát triển, năng động trong hội nhập và phát triển bền vững, đưa thành phố Đông Hà trở thành đô thị loại II trước năm 2020 và  hướng đến chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Đông Hà, giải phóng Quảng Trị, 10 năm Đông Hà trở thành Thành phố. Các tác phẩm Văn học đạt giải sẽ được in thành tập sách và các tác phẩm Âm nhạc sẽ được giới thiệu ra mắt vào buổi Tổng kết trại đồng thời chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Đông Hà vào dịp 28 tháng 04 năm 2017.

 

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn