Tản mạn Đông Hà - Mảnh đất con người Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 8
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 5

Đông Hà mà tôi mến yêu

Hai mươi lăm năm về trước, khi lần đầu tiên nghe bài hát Đông Hà, thành phố tương lai của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, đứa bé mười lăm tuổi lúc ấy là tôi đã bồi hồi xúc động. Trước những điều tương tự, con người thường lý giải cho mình rằng nó xuất phát từ lòng yêu quê hương. Cho đến ngày chợt hiểu mình khao khát gặp tác giả của bài hát kia, tôi mới nhận ra điều đó. Cảm giác ấy giờ đây vẫn còn in đậm trong tôi, cho dẫu dễ chừng ấy thời gian đã qua đi.

]]>

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn